Bloedluis - D05 v.v. De Voliere Dordrecht

Iedere 4e zaterdag van de maand Vogelbeurs van 10:00 tot 13:00 uur
Ga naar de inhoud
▼ Onze Sponsors ▼
Bloedluisbehandeling
De officiële benaming voor deze ectoparasiet is vogelmijt (Dermanyssus gallinae Degeer), maar in de volksmond wordt deze bloedluis genoemd. Schade veroorzaakt door de bloedluis bestaat uit het overbrengen van ziekten, vervuilen van producten zoals eieren, maar ook aan de gezondheidssituatie van zijn gastheer door het veelvuldige drinken van bloed met als gevolg bloedarmoede en vatbaarder voor andere ziektes (E-coli etc.). De bloedluis is algemeen voorkomend bij vogelsoorten, zoals bv duivenhouderij, kanaries etc., maar is ook een plaag voor de pluimveehouderij. Deze luis heeft het vermogen zich snel voort te planten, en kan dan door zijn veelvuldige bloedopname leiden tot een sterke verzwakking van de dieren, met als gevolg lagere producties, tot uiteindelijke sterfte.

Algemene kenmerken:
● Een volwassen bloedluis heeft 8 poten, kleur rood tot kleurloos, is 0.8 tot 1 mm lang en ovaal van vorm.
● Per dag worden er 3 tot 7 eieren afgezet in naden en kieren.
● Afhankelijk van temperatuur en RV komen deze eieren uit na 24 tot 48 uur.
● In de praktijk komt het voor dat eitjes die in een slechtere klimaat liggen, pas na zeer lange tijd uitkomen wanneer het klimaat voor de ei uitkomst positief verandert.
● Voor de bloedluis een volwassen dier wordt, doorloopt het een nimfstadium. Deze duurt 5 tot 6 dagen.
● Levensduur 4 tot 6 maanden, als ze een groot deel van de tijd hongeren (4 tot 5 maanden hongerperiode)

Leefwijze:
● Leven in de directe omgeving van hun gastheer, dus in vogelnesten, volières en kippenhokken. Gebruiken hun gastheer als voedselbron
● Zijn zeer lichtschuw, houden zich overdag schuil in naden en kieren, gaan in het duister op zoek naar hun gastheer om te "eten"
● Vanuit verlaten vogelnesten kunnen bloedluizen op zoek gaan naar voedsel en kunnen dan ook woningen en pluimveestallen binnendringen.
● Ei afzet vindt plaats op beschutte plaatsen, zoals naden en kieren.

Schade:
● Proefbeet bij de mens kan ernstige jeuk veroorzaken, bloedluis gebruikt de mens niet als voedselbron.
● Bevuiling in pluimveestallen van de producten, zoals eieren.
● Ziekten overbrenger tussen verschillende vogels, o.a. salmonella
● Als vogelmijten in grote getallen voorkomen in stallen, kan dit leiden tot ernstige gezondheidsproblemen van de dieren, met als gevolg productiedalingen en sterfte, gevolg grote financiële derving.

Bloedluis in de pluimveehouderijOp dit moment is bloedluis een van de grootste problemen binnen de legsector, het brengt onkosten met zich mee en een geweldige derving van inkomsten. Om dit te voorkomen zal men tijdig aan moeten vangen met bestrijden. Zodra de eerste bloedluis wordt aangetroffen moet er over gegaan worden tot actie, in verband met de snelle voortplanting van het dier, Op deze manier kan men explosies, klimaat periodes waarbij de bloedluis-eitjes massaal uitkomen en zich dan ook beginnen te voortplanten, voorkomen.Indien men een besmetting met bloedluis oploopt kan men tijdens de productieperiode deze besmetting alleen controleer- en beheersbaar houden, aangezien de eitjes verspreid over een langere periode uitkomen dan behandelingsmiddelen residueel werken. Een effectieve bestrijding kan men alleen uitvoeren bij leegstand van de stal.Het beste kan men zorgen dat voor de opzet van de nieuwe dieren in de stal, deze bloedluis en bloedluiseitjes vrij is. De jonge dieren worden opgezet, dit brengt stress met zich mee, gaan in productie en bevinden zich dan in een negatieve energiebalans, een kritische periode 17 - 35 weken, wanneer er nog niet voldoende voer gegeten wordt om de groei in lichaamsgewicht en de productie in ei massa op te kunnen vangen. Wanneer tijdens deze periode bloedluis bloed afnemen bij de dieren brengt dit een verzwakking met zich mee, de dieren kunnen dat in deze periode niet lijden, met als gevolg gezondheidsproblemen.Informeer daarom naar onze Thermokill-behandeling, de bestrijdingsmethode voor zowel bloedluis als eitjes.Bestrijding van bloedluis in een stal met dieren is maatwerk. Resultaat van de bestrijding is afhankelijk van o.a.: houderij - systeem (scharrel of batterij), besmettingsdruk, bloedluis- historie van het bedrijf, hoeveelheid eitjes, in het verleden gebruikte middelen en bestrijdingsmethodes, behandelingsmiddel, aanwezigheid van luizennesten en of -proppen, hygiënische omstandigheden etc.Binnen ons bedrijf is ruim 10 jaar kennis en expertise aanwezig om U van het juiste advies te voorzien. Informeer daarom naar de juiste aanpak voor U probleem.

Enige behandelmethoden:Thermokill methode:
behandelingsmethode voor zowel de bloedluis als de eitjes van de bloedluis.Fossil Shield:
Dit is een natuurlijk product, op basis van gefossiliseerd plankton, dat een uitdrogende werking heeft op de bloedluis. De Fossil Shield wordt elektrostatisch geladen aangebracht, op deze wijze plakt het zich zelf vast aan de diverse onderdelen van de stalinrichting. Men kan het in een batterijhuisvesting met behulp van een elektrostatische wagen, waarbij met diverse spuitpistolen tegelijkertijd het middel op het front van de kooi wordt aangebracht, ook kan men met een enkelvoudig pistool werken, in dit geval kan de pluimveehouder het zelf op kritische plekken aanbrengen. Voor aanvang van de werkzaamheden luizennesten en -proppen verwijderen.Fossil Shield kan ook in de grondhuisvesting gebruikt worden. De plaatsen waar luizen zich gaan vestigen worden preventief bij het opbouwen van de stalinrichting behandeld door de pluimveehouder. Het is ook mogelijk een behandeling uit te voeren met dieren in de stal, hierbij worden de bereikbare plaatsen waar luizen zich bevinden behandeld.Chemische behandeling:
hierbij wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen, bv Solfac, die nat aangebracht worden door middel van spuitflacons.Nevelautomaten:
tijdens leegstand van de kooien is het mogelijk om gebruik te maken van spuitbussen met een bestrijdingsmiddel.Foggen:
ook tijdens leegstand van de kooi kan men gelijktijdig met het desinfecteren een bestrijdingsmiddel zoals bv Solfac in de stal vernevelen.
Behandeling van bloedluis is per situatie verschillend, informeer daarom naar de juiste aanpak voor Uw probleem
Tot slot: voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen van een besmetting met bloedluis is beter dan het probleem controleerbaar en beheersbaar te houden tijdens de productieronde.

Hieronder enkele wering adviezen:
● Insleep via ongedierte, zoals knaagdieren en insecten, voorkomen door effectieve planmatige bestrijding
● Alleen luisvrije producten en materialen in kooien brengen en of gebruiken
● ruimschoots voor de kweek beginnen met behandeling.
● preventief onderhouden

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen of kijken via:
Van Eck Bedrijfhygiëne BV tel. : 040-2901440
Esp 310 Fax : 040-2901441
5633 AE Eindhoven Email : info@vaneckbv.nl
www.homeshield.nl Web : www.vaneckbv.nl
© 2023 - D05 v.v. De Volière Dordrecht. Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt: 19-09-2023
Terug naar de inhoud